Ester plus
01.07.19,05:15
Študent si otvorí živnosť, neplatí preddavky do zdravotnej poisťovne, jeho príjmy nedosiahnu polovicu sumy nezdaniteľného minima a teda nepodá daňové priznanie FO. Ako sa potom pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia počíta nedoplatok. Môže mu vôbec v tomto prípade nedoplatok vzniknúť?
kompozit
04.07.19,14:07
Je to akoby mal nulové príjmy. Žiadny nedoplatok nevznikne.
Ester plus
09.07.19,04:47
Ďakujem