kenderová
01.07.19,09:22
Mikae
01.07.19,09:28
Pracovný pomer sa skončí dátumom uvedeným v zmluve. My zvykneme aspoň 7 dní pred, zaslať list s tým, že im bude končiť pracovná zmluva /ak by náhodou zabudli/.
veronikasad
01.07.19,09:40
Bez ohladuna PN, pracovny pomer končí dnom dohodnutym v pracovnej zmluve
Tweety
01.07.19,09:44
PP končí dobou určitou, ak je terazky DPN a ešte mu nekončí, tam nemôžete skončíť, je v OD. Ale môžete skončiť až dátumom doby určitej.