Pavol Dziak
01.07.19,19:55
Tweety
01.07.19,20:04
Ako? Požiadaj SP o prehľad období dôchodkového poistenia.
veronikasad
01.07.19,20:13
Odkedy ?
Mária27
02.07.19,07:20
§ 226 Povinnosti Sociálnej poisťovne

(1) Sociálna poisťovňa je povinná
a) viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojho webového sídla bezplatne umožniť poistencovi pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu; Sociálna poisťovňa sprístupní poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu za kalendárne roky 2004 až 2007 najneskôr od 1. júla 2008,

(4) Sociálna poisťovňa zašle poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu na jeho žiadosť; o zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu môže poistenec požiadať raz ročne najskôr od 1. apríla kalendárneho roka, a ak ide o informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za obdobie kalendárnych rokov 2004 až 2007, najskôr od 1. júla 2008. Sociálna poisťovňa je povinná zaslať poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/461/20190301#predpis.cast-piata
vicktor
02.07.19,08:29