Jelenciakova
02.07.19,02:32
Koľko detí môže byť v zmiešanej triede 2-6 ročných a ako sa počítajú 2 ročne deti v tomto prípade, znižuje sa počet detí v triede?
Lebo všade sa spomínajú 3-6 ročne deti