Deefler
02.07.19,10:20
Dobrý deň. Z časových dôvodov sme nestíhali si sami vykonať zápis konečného užívateľa výhod, preto sme o to požiadali firmu. Tá nám za tento úkon vystavila faktúru. Môžme si ju dať do účtovníctva ako daňový náklad? Ďakujem za odpoveď.
Mikae
03.07.19,11:00
Vykonali pre vás službu, za poskytnutú službu vystavili faktúru - myslím, že by s tým nemal byť problém. Ja by som to do nákladov dala.