potter
04.07.19,21:51
sa týkajú aj používania VRP pokladne?, teda môže sa začať používať aj neskôr behom roka?
veronikasad
05.07.19,07:19
Na VRP sa ziadne prechodne ustanovenie nevztahuje
Mária27
05.07.19,08:11
Tu je novela z 19.6.2019 s prechodným ustanovením
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/188/20190701.html

asi myslíš toto

§ 18cf Prechodné ustanovenia účinné dňom vyhlásenia
(1) Daňový úrad alebo colný úrad neuloží do 31. decembra 2019 pokutu za nepoužívanie on-line registračnej pokladnice podnikateľovi, ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu, ak požiadal o pridelenie kódu pokladnice ......

a od 1.10.2019 platí https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/368/20191001.html