Sarlotka
06.07.19,08:03
Prosím uzatvoriť dohodu s predčasným dôchodcom s odvodovou úľavou možno až v čase vydanie rozhodnutia o priznaní predčasného dôchodku sociálnou poisťovňou alebo stačí spísaná žiadosť o predčasný dôchodok?

Ďakujem
Katy a R
06.07.19,08:12
kuk info na stránke SP (to je oficiálne hádam;))
https://www.socpoist.sk/2127-menu/55419s?prm2=67584&sword=&insurance_kind=204&target_group=221&life_sit=0&kriterium=all&page=1
Sarlotka
06.07.19,08:40
dakujem pekne, čiže nemôže ...