mpaleckova
08.07.19,09:56
Predavačky ,ktoré pracujú v obchodných centrách kde je otvorené 7 dní v týždni a pracujú každú 2 sobotu od 9-21hod. majú nárok 50% alebo 45% príplatok?§122a ods.1 alebo §122ods.2ZP?
Tweety
08.07.19,10:27
Ak sú u vás tieto prípady ošetrené v KZ ale PZ, potom 45%, ak nie sú, potom 50%.
§122a
(2(U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhodnenia ako podľa odseku 1, najmenej však 45 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu, v
a) kolektívnej zmluve,
b) pracovnej zmluve, ak ide o zamestnávateľa, u ktorého nepôsobí odborová organizácia a ktorý k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka zamestnával menej ako 20 zamestnancov.