83gene
08.07.19,10:00
vo virtuálnej RP evidujeme úhrady faktúr, teda vystavujeme príjmové pokladničné doklady. VRP vygeneruje poradové číslo PPD. V účtovníctve mám jednotlivé PPD pod poradovým číslom, ktorého formát číslovania je vytvorený podľa potreby, avšak sa nezhoduje s formátom číslovania VRP. Jednotlivé PPD si do účtovníctva importujem z iného programu, kde sa faktúry aj vystavujú a evidujú úhrady. Som povinná písať na každý jeden PPD z VRP aj číslo, pod ktorým ho mám v účtovníctve? ide o vyše 1000 PPD.
Onko
08.07.19,22:25
Naopak, v účtovníctve treba používať číslo z VRP.
83gene
09.07.19,05:50
Ale mame 5 prevádzok, pričom každá má svoju vrp a preto v účtovníctve musím vybraným formátom cislovania rozlíšiť, o ktorú prevádzku ide. Každá vrp dáva len jednoduché poradové cislo
Žabinka
09.07.19,07:14
Pre každú účtovnú jednotku je východisková smernica o vedení účtovníctva, v ktorej sa okrem iných náležitostí uvádza aj spôsob, akým sa účtovná jednotka rozhodla účtovné doklady číslovať.. Číslovanie má byť vzostupné a musí začínať vždy od začiatku kalendárneho, resp. hospodárskeho roka.. Počas účtovného obdobia by účtovná jednotka nemala prerušiť zvolený spôsob číslovania..
V mojej smernici je dané, že pokladničné doklady budú označované PPDxxx a VPDxxx, kde xxx udáva poradové číslo dokladu, začínajúc 001.. Z toho vyplýva, že číslovanie v hl. knihe/peň. denníku sa nemôže zhodovať s číslovaním dokladov v VRP.. Ale nič ti nebráni zadať číslo podľa VRP niekde do poznámky..
83gene
09.07.19,07:21
Ide hlavne o to, či ručne musím na každý jeden doklad z vrp písať aj číslo, pod ktorým je v účtovníctve. Je to veľké množstvo príjmových dokladov
Onko
09.07.19,09:51
Tak nejaký prefix by tam mohol byť, podstatné je, aby bolo dohľadateľné, ktorý bloček je kde v účtovnom denníku, aby nebolo úplne iné číslo v denníku a úplne iné na účtovnom doklade. Technicky, ako sa to spraví, závisí od vašich možností, postupov...