AntekaK
08.07.19,09:43
Po dovŕšení 50rokov mi bol znovupriznaný vdovský dôchodok. Je potrebné toto oznámiť zamestnávateľovi? Ďakujem.
Tweety
08.07.19,09:45
Nie je.
AntekaK
08.07.19,09:59
Ďakujem.