Ala1
09.07.19,08:31
Ak od 1.7.2019 bude zamestnávateľ dávať zamestnancom gastrolístky v hodnote 4,50 €. Može si do nákladov dať 55 % z ceny stravného 5,10 €/t.z. príspevok zamestnávateľa by bol 2,81 €, 0,30 € zo sociálneho fondu a zamestnanec by zaplatil 1,39 € za lístok./
veronikasad
09.07.19,08:36
Ano
Tweety
09.07.19,09:21
Platí §152 ZP
(3)Zamestnávateľ prispieva na stravovanie podľa odseku 2 v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor. Okrem toho zamestnávateľ poskytuje príspevok podľa osobitného predpisu.