SYLVI65
09.07.19,12:24
zamestnávateľ zaplatil pracovníkom dlhodobo pracujucim v hluku rehabilitačný den tento den nepracovali ale zaplatili im rehabilitačné zariadenie ktoré mohli v tento den využiť ako vykázať tento den vo vyplate u daných pracovníkov?ide o pracovníkov pracujúcich v ukole ktorí dlhodobe pracujú v hluku na rizikovom pracovisku
Tweety
09.07.19,12:28
Pozri §138 ZP.