Danah12
09.07.19,13:44
Zamestnávateľ poskytol zamestnancom zo SF poukazy na relax v sume 100,-EUR.
Aké odvody z toho platí zamestnanec? 9,4% SP, 4% ZP a 19% daň?
Či len ZP a daň?
Ďakujem
Tweety
09.07.19,19:10
Klasicky ako pri mzde.