peterV5
09.07.19,15:56
Developer v bytovom dome v Slnečniciach - Zóna mesto namiesto odkvapov použil pre odvod dažďovej vody len plastové chrliče, ktoré vyúsťujú cca 30 cm do priestoru mimo fasády. Tým pádom všetka odvedená voda z terasy kvapká priamo mne do predzáhradky na betónovú dlažbu, ktorú developer osadil pred okná. Rovnako to urobil aj na iných miestach a tak voda z terás kvapká priamo na chodníky. Chcem sa spýtať, či je takéto riešenie v poriadku a ak nie, tak aká norma alebo zákon to zakazuje.
V zimných mesiacoch sa z takýchto miest stanú klziská a to sa mi vôbec nezdá ako bezpečné.
Chobot
09.07.19,16:34
Rieši to jedine projekt a stavebné povolenie, kde by malo byť vyriešené, ako a kam bude odvedená dažďová voda. Treba sa informovať na stav. úrade, či takéto riešenie je v súlade so schváleným projektom.

A prečo by tam malo byť v zime klzisko? Veď keď bude mrznúť, tak nebude z odkvapov tiecť voda, bude na streche zamrznutá. A keď bude dážď so snehom, tak aj tak bude chodník mokrý.
buchač
09.07.19,21:20
Na udržanie prirodzeného kolobehu vody by sa mala prebytočná nevyužitá zrážková voda vypustiť do povrchových vôd, odtok zrážkovej vody do kanalizačného systému by sa mal realizovať iba vtedy, keď nie je žiadna iná možnosť. Táto požiadavka, žiaľ, nie je v našich vyhláškach spomenutá.

Viac
https://www.asb.sk/stavebnictvo/strecha/nova-europska-legislativa-pre-systemy-vyuzitia-zrazkovej-a-sivej-vody-v-budovach

Normy na odpadový systém
https://strechaonline.sk/odkvapovy-system-norma-versus-skutocnost-co-sa-realizuje-na-slovensku-2/