Solano
09.07.19,22:06
Dobrý deň,
chcem sa spýtať, aký je pri zaradení klimatizácie do odpisovej skupiny rozdiel medzi kódom produkcie 28.25.12 Klimatizačné zariadenia a 4. odpisovou skupinou, kde sú uvedené súčasti zabudované v stavbách určené na samostatné odpisovanie - klimatizačné zariadenia.

Druhá otázka sa týka zaradenia nasledovného majetku do správnej odpisovej skupiny:
Rozvody stlačeného vzduchu
Rozvody vazelíny
Podľa Pokynu MF SR č. 3400/1998-62 sú to zariadenia určené na samostatné odpisovanie (bod 2.3 / 2.8). Sú umiestnené vo výrobných objektoch.
Viete mi poradiť odpisovú skupinu (kód produkcie) k týmto dvom zariadeniam?
Ďakujem
bianka117
11.07.19,10:11
mna by zaujímalo ze či pri 4. odpisovej skupine sa učtuje na učet 022 alebo 021- ako stavby
Solano
15.07.19,17:09
tak neviem do akého kódu produkcie zaradiť vyššie uvedené zariadenia, potom by sa dalo na základe toho určiť či 021 alebo 022 :)