anula1975
10.07.19,06:37
Vypĺňali ste už tlačivo Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s.r.o. do obchodného registra za účelom zapísania konečného užívateľa výhod?
Ktoré položky ste tam prosím vyplnili?

Ďakujem pekne.