simayxc
10.07.19,15:25
Mám absolvovanú strednú pedagogickú školu aj VŠ, ale iný odbor.
avalik
10.07.19,16:13
začínajúci ped. zamestnanec 4. platová trieda, bez praxe, bez osobného ohodnotenia ... v čistom cca 534 eur