B E A T A
11.07.19,13:04
Prosím Vás ako zaúčtovať vo mzde " Mzdy a personalistika " zamestnancovi odmenu za zamestnanecký vynález ? Ďakujem.
jslancik
11.07.19,15:53
napríklad ako odmenu.
B E A T A
16.07.19,05:51
Má to byť podľa § 43
ivka70
16.07.19,06:45
a ktoreho zakona?
B E A T A
16.07.19,13:44
Daň vyberaná zrážkou § 43 zákona o dani z príjmov. V MRP som si pridala položku " Odmena ... " kde som si nadstavila zrážkovú daň. Ešte stále zisťujem na Fin. správe,že ako vlastne mám zaradiť odmenu na ktorú mi dali zmluvu o odmene za vynález. Jedná sa o symbolické 1,- €
B E A T A
17.07.19,09:02
Dostala som odpoveď :

Dobrý deň,
ak ste uzatvorili so zamestnancom (autorom) zmluvu o zamestnaneckom diele a licenčnú zmluvu, ktorou zamestnanec (autor) udelil súhlas na použitie diela zamestnávateľom (majektové práva autora - zamestnanca k zamestnaneckému dielu vykonáva zamestnávateľ), odmena vyplatená na základe týchto zmlúv je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods.1 písm.a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov z pracovnoprávneho vzťahu. Túto odmenu zdaní zamestnávateľ preddavkom na daň v súlade s § 35 zákona o dani z príjmov v úhrne jeho zdaniteľných príjmov v mesiaci vyplatenia odmeny.

Uvedené vyplýva z:
- § 13 ods.1 zákona č.185/2015 Z.z. a utorský zákon autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila .
- § 19 ods.1 tohto zákona autor má právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela . Podľa ods. 3 za použitie diela má autor právo na odmenu ...
- § 65 ods.1 tohto zákona licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“). Licenčná zmluva obsahuje najmä spôsob použitia diela podľa § 19 ods. 4, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie.
- § 90 ods. 1 tohto zákona dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo . Podľa ods.4 majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ , ak nie je dohodnuté inak.

Odpoveď má informatívny charakter a bola vypracovaná na základe informácií poskytnutých daňovým subjektom v jeho žiadosti.
Tweety
17.07.19,09:22
Nemáš tam uvedený žiaden §43 nebude to zrážková daň ale, zdaníš ju teda rovanko ako mzdu, odmenu, teda preddavkom na daň.´
Tweety
17.07.19,09:33
V odpovedi z FS nemáš uvedený žiaden §43, nebude to zrážková daň ale, zdaníš ju rovnako ako mzdu, odmenu, teda preddavkom na daň.´
B E A T A
17.07.19,10:26
Najprv som sa informovala cez Mzdové centrum a až potom na finančnej správe. " : Dobrý deń, toto nie je príjem zo závislej činnosti čiže nie cez mzdy (lebo cez mzdy sa zráža preddavková daň) ale zrážkovou daňou podľa § 43 zákona o dani z príjmov. "
veronikasad
17.07.19,10:28
prečo len 1€?
B E A T A
17.07.19,11:12
Symbolické, lebo obaja spolupôvodcovia sú v spoločnosti spoločníkmi.
ivka70
17.07.19,11:15
a naco je to vobec dobre? preco to musia mat vykazane - 1 eur ked spolocnici zlepsuju vlastnu firmu??
B E A T A
17.07.19,11:18
Neviem. Ako mzdárke mi doniesol " Zmluvu o odmene za zamestnanecký vynález - technické riešenie " Mám im vyplatiť 1,- € ale nie cez mzdy !?