evasade
12.07.19,12:06
Bytový dom je vo vlastníctve spoločenstva vlastníkov bytov, nadstavili sme horné podlažie kde vznikli dve samostatné bytového jednotky, ku ktorým máme spísanú zmluvu o vstavbe bytu so spoločenstvom, avšak táto zmluva je na právnickú osobu ( firmu), avšak máme už právoplatné kolaudačné rozhodnutie taktiež na firmu ,problém je v tom, že predmetné byty chcem zapísať na fyzickú osobu. Dá sa tento úkon vykonať na jeden krát, s tým, že sa spíše kúpno -predajná zmluva medzi právnickou osobou a fyzickou osobou? Ak áno, č by mala táto zmluva obsahovať?