MonikaBacho
15.07.19,10:54
Dobrý deň, ako mám správne vystaviť faktúru za dodávku a montáž zahraničnému odberateľovi (IČ DPH má nemecké), keď miesto dodania diela je na Slovensku. Súčasťou dodávky je aj žeriavová dráha - teda oceľová konštrukcia, jej suma je však nižšia ako zvyšná časť diela. Komponenty diela boli dovezené z Nemecka, žeriavová dráha bola dodaná z ČR, kompletáž diela bude na Slovensku.