Božena12
15.07.19,11:14
Faktúru mám na 6300,- Eur, možem zaplatiť v hotovosti 3 000 tis a zbytok cez účet.

sukromná osoba plati podnikateľovi
Žabinka
15.07.19,11:16
nie.. ak celková hodnota platby z jedného právneho vzťahu presiahne sumu 5 000 eur, nie je možné uskutočniť ani čiastkovú platbu v hotovosti..
https://www.financnasprava.sk/sk/podnikatelia/dane/platby-v-hotovosti#HodnotaPlatbyVHotovosti
ivka70
15.07.19,11:18
https://ludskourecou.sk/2013/04/ciastocne-platby-a-uhrady-v-hotovosti-su-legalne-alebo-nie/

Finančné riaditeľstvo zverejnilo na svojom webe v máji 2013 (teda až 5 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto zákona) podrobnejší výklad k danej téme vrátane príkladov. Jednoznačne zastáva názor, uvedený v mojom výklade č. 1, čiže ide o výklad voči podnikateľom naladený nepriateľskejšie.

Ak daný právny vzťah (faktúra, objednávka, zmluva, zákazka) znie na sumu vyššiu než 5 000 EUR, nesmie byť žiadna z čiastočných úhrad, platieb či záloh vykonaná v hotovosti. Naopak, všetky platby musia byť vykonané bankovým prevodom.
Žabinka
15.07.19,11:29
a ty si čo, občan alebo podnikateľ?
Tweety
15.07.19,11:36