ichromekova
17.07.19,12:41
Pri dohode o predčasnom ukončení nájomnej zmluvy došlo k obojstrannej dohode, že prenajímateľ na základe predčasného ukončenia nájomnej zmluvy uhradí nájomcovi určitú dohodnutú sumu (ako poplatok za predčasné ukončenie). Poprosím o radu, na aký účet tento náklad zaúčtovať? Ďakujem.
Tweety
17.07.19,20:42
Dala by som to na 548.