LilyRe
17.07.19,14:17
V r. 2017 bolo obstarané auto uhradené dodávateľovi poskytnutým autoúverom . Od spoločnosti, ktorá poskytla autoúver, máme splátkový kalendár na mesačné splátky. V 7/2019 sa konateľ rozhodol autoúver previesť na inú s.r.o. na základe dohody s poskytovateľom autoúveru. Obe s.r.o. sú platiteľmi DPH.
Auto je zaradené v DHM a ZC daňová je k 1.1.2019 vo výške 5236 eur.
Zostatok splátok ( istina ) je vo výške 3919 eur.
Čítala som, že v praxi sa uplatňuje postup predaja za cenu (hodnotu) nesplateného úveru.
Účtujem:
1.predaj auta 3919 eur 315/ 641
2.dph 20% 783,80 eur 315/343

Zúčtovanie zostatkovej ceny: 5236 eur 541/082
Vyradenie auta v CO: 8669 eur 082/022
Úhrada od odberateľa (prevzatie úveru) 4702,80 eur 479/315 a týmto účt.zápisom sa mi vyrovná účet 315 AE a vypadne účet 479 AE.

Mám otázky:
1/ čo s rozdielom medzi zostatkovou daňovou hodnotou a predajnou cenou
vo výške 1317 eur, bude povinnosť úpravy základu dane ?
2/ môžem uplatniť účtovné odpisy ako daňové za mesiace 1-6/2019?
3 / Neviem posúdiť tento prípad s § 19 ods. 3 písm.b) zákona o DzP, ktorý
definuje, že pomerná časť daňovej ( nie účtovnej ) zost.ceny DHM
vzťahujúcu sa na predanú časť majetku sa považuje za daňový výdavok,
pričom nie je limitovaný výškou tržby z predaja.
4/ DPH nemusím upravovať, pretože s.r.o. nie sú v závislom vzťahu, pri
obstaraní bola DPH uplatnená z celého základu dane a teraz sa odvedie
zo základu predajnej ceny.

Nestretla som sa doteraz s takýmto prípadom a neviem sa pohnúť.

Ďakujem pekne za pomoc.


Prosím, nikto nevie ?