Emik27
18.07.19,13:45
Dobrý deň,
prosím, môže firma uzavrieť dohodu o brigádnickej práci študenta so študentom, ktorý dovŕšil v máji tohto roku 17 rokov? Doniesol potvrdenie, že v školskom roku 2018/2019 je/bol žiakom I. triedy na strednej škole..
Ďakujem moc!
MonikaF1991
18.07.19,15:01
Podľa mňa môže, keďže má už 17 rokov.
Povinnú školskú dochádzku upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „školský zákon“). Podľa školského zákona je povinná školská dochádzka desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16 rokov veku. Začína sa začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť (existuje aj niekoľko špecifických výnimiek).

Väčšina ľudí povinnú školskú dochádzku skončí až po prvom ročníku strednej školy.

Podľa školského zákona sa povinná školská dochádzka končí vtedy, ak žiak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16 rokov veku. Celkom dôležité je ešte to, že školský rok sa začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka (nie 30. júna po odovzdaní vysvedčenia, ako si mnohí mylne myslia).

Prečítajte si celý článok na: https://www.podnikajte.sk/zakonne-povinnosti-podnikatela/mladistvi-zamestnavanie
ivka70
18.07.19,17:55
Ma ukoncenu povinnu skolsku dochadzku?
Katy a R
18.07.19,18:11
Emik27
26.07.19,09:43
Práve som dostala vysvedčenie s dátumom 28.06.2019, kde je uvedené, že "Žiak ukončil povinnú školskú dochádzku". Malo by to byť teda ok, však?