IvetaH
19.07.19,09:05
Pán žije na Slovensku, trvalý pobyt má na Slovensku, len občianstvo má české.
Konateľ s.r.o. ho zamestnal na dohodu. Ja som nenašla, žeby mal zamestnávateľ nejaké zvláštne povinnosti vzhľadom na občianstvo zamestnanca.
Existuje niečo čo je iné ako keď zamestnáva slovenského starobného dôchodcu?
Ďakujem