Miriam68
19.07.19,12:58
Zamestnankyňa- učiteľka nastúpila 24.2.2017 na MD. Do 1. 9. 2017 si jej j žiakov rozdelili a učili ostatní učitelia v ZUŠ. Do PP na jej zastupovanie sme prijali nového učiteľa až od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, teda na 1 školský rok. Pracovníčka od 25. 3. 2019 nastúpila na ďalšiu materskú dovolenku. Zastupuje ju stále ten istý učiteľ, ktorému sme dodatkom k PZ predĺžili pracovný pomer do 31. 8. 2019. Akú pracovnú zmluvu mu máme urobiť od 1.9.2019? Treba urobiť novú alebo stačí len dodatok k predchádzajúcej zmluve? Pracovná zmluva bude od 1.9.2019 do .....? Ďakujem.
veronikasad
19.07.19,12:12
Stačilo urobiť prvú pracovnú zmluvu na dobu určitú - zastupovanie pracovníčky XY počas materskej a rodičovskej dovolenky. Žiadnu ďalšiu ste robiť nemuseli. Pracovný pomer nového zamestnanca skončí ukončením MD alebo RD.
Miriam68
22.07.19,04:54
Ďakujem za odpoveď. Nie je mi však jasné, čo mu dať od 1.9. 2019. Ďalší dodatok - zastupovanie pracovníčky počas MD a RD?