Obyte
19.07.19,16:26
Od majiteľa bytu sme ako nájomcovia dostali napriek našej žiadosti vyúčtovanie energií za rok 2018 až viac ako mesiac po jeho vystavení, konkrétne až 22.6. Je na ňom vysoký nedoplatok za vodu, medzičasom sme zistili, že je spôsobený poruchou. Tú sme nechali odstrániť - majiteľ za túto opravu zaplatil. Navrhli sme reklamáciu vyúčtovanie na družstve, majiteľ bytu ju nespravil. Teraz od nás žiada zaplatenie nedoplatku. Ak nám však vyúčtovanie (napriek žiadosti z našej strany) doručil až 22.6., teda pár dní pred možnosťou reklamovať ho na družstve a zároveň ignoroval našu žiadosť o reklamáciu, ktorú na družstve musí podať on, sme presvedčení, že musí existovať aj možnosť reklamovať vyúčtovanie u samotného majiteľa bytu. Aká časová lehota v tomto príupade existuje?
- 21.5. vystavené vyúčtovanie družstvom
- 7.6. sms správa o nedoplatku od majiteľa, bez poskytnutého vyúčtovania
- 10.6. sms naša žiadosť o poskytnutie vyúčtovania, majiteľka prostredníctvom sms odmietla
- 22.6. konečne poskytnutie vyúčtovania majiteľom bytu nám, nájomcom
- časová lehota v ktorej môžeme vyúčtovanie reklamovať u majitela bytu?
sito
22.07.19,18:03
"Je na ňom vysoký nedoplatok za vodu" Ktorú? Teplu, či studenú?

"medzičasom sme zistili, že je spôsobený poruchou" Úradne? Dali ste overiť vodomer?

"Tú sme nechali odstrániť - majiteľ za túto opravu zaplatil" Vodomer v byte nie je vlastník vodomeru v jeho byte. Ten vodomer je súčasť spoločného zariadenia, rozvodu vody v dome do jednotlivých bytov a slúži na spoločný účel domu, rozpočítanie spoločných nákladov domu za vodu na jednotlivé byty. Teda prípadná porucha vodomeru sa hradí zo FPÚaO!

Vlastník bytu má povinnosti voči správcovi domu podľa Zákona 182/1993. Teda on má právo reklamovať prípadne nedostatky v ročnom vyúčtovaní za užívanie bytu.

Vy máte zmluvu o nájme bytu na základe OZ s vlastníkom bytu, vy nemáte zmluvu so správcom domu. Je to vaša vec, vec nájomníka a vlastníka bytu. Podľa mňa je to špinavosť od vlastníka keď nedá nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa vašej vzájomnej zmluvy o nájme jeho bytu.