zuzu 76
19.07.19,18:23
Slovenský platiteľ DPH poskytuje služby - opravy a servis strojov pre platiteľov DPH v krajinách EU. Vystavuje faktúry bez DPH s prenosom daňovej povinnosti na odberateľa. Na vstupe si uplatňuje DPH od iných slovenských platiteľov DPH, ktorí tieto opravy pre dodávateľa realizujú.
Má uvedené plnenie s prenosom daňovej povinnosti dopad na výpočet koeficientu DPH?
Mila123
19.07.19,18:44
prečo má koeficient? poskytujme plnenia, ktoré spadajú pod oslobodenie podľa § 28-41 zákona o DPH?