nana989
22.07.19,12:00
Zamestnankyňa, ktorá je na RD che dňom dovŕšenia 3.roku dieťaťa ukončiť pracovný pomer dohodou, nakoľko má opatrovateľský príspevok. Aké odvody z preplatenej nevyčerpanej dovolenky jej stiahnúť? Do Sociáky len úrazové, či aj garančne? Plus zdravotné a samozrejme daň?
ďakujem