merita
22.07.19,09:44
Prevádzkujem internetový obchod, kde zákazník vopred uhradí objednávku, ale tovar je dodaný neskoršie. Faktúru ako neplatca DPH vystavujem deň, kedy bol tovar dodaný, - dátum vystavenie faktúry, alebo ten deň, kedy bola platba prijatá?
Tweety
22.07.19,09:48
Ty, ako neplatca dph, nemáš povinnosť vystaviť faktúru k dátumu prijatia zálohy. Dátumom dodania je pre teba dátum dodania tovaru.
merita
22.07.19,10:00
ked zákazník neprevezme tovar, vystavím iba dobropis k vystavenej faktúry a s interným dokladom uhradím obidva faktúry?