SYLVI65
22.07.19,12:23
Dobrý den pri umrtí zamestnanca môžme jeho mzdu vyplatiť jeho manželke?dakujem,podla toho ak som porozumela tomu správne ano,ak žili spolu v spoločnej domácnosti?
ivka70
22.07.19,13:19
Nielen mzdu, ale aj vsetky naroky, ktore vznikli ku koncu PP (smrt).
Teda napr. aj preplatenie nevycerpanej dovolenky k tomu dnu.

Smrť zamestnanca a jej vplyv na nároky zamestnanca voči zamestnávateľovi

Zákonník práce vychádza zo zásady, že peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú, tieto sa stávajú predmetom dedičstva. Špeciálnemu režimu podliehajú mzdové nároky. Podľa § 35 ods. 1 Zákonníka práce prechádzajú mzdové nároky až do výšky štvornásobku priemerného mesačného zárobku postupne na manžela, deti a rodičov zamestnanca, ak s ním žili v čase jeho smrti v domácnosti. Keď takýchto osôb niet, stávajú sa aj mzdové nároky predmetom dedičstva. Pre aplikáciu uvedeného ustanovenia Zákonníka práce musia byť teda splnené tri podmienky:

existencia mzdových nárokov,
existencia oprávnených osôb,
existencia domácnosti oprávnených osôb a zamestnanca v čase smrti zamestnanca.

http://www.epi.sk/odborny-clanok/Smrt-zamestnanca-a-vysporiadanie-penaznych-narokov-vyplyvajucich-z-pracovnopravneho-vztahu.htm
veronikasad
22.07.19,15:51
Suhlasim s Ivkou, nezabudni upozorniť pozostalych na povinnost podať daňové priznanie.
ivka70
22.07.19,20:28
Ano, do 3 mesiacov od umrtia.