merita
22.07.19,12:31
ked zákazník neprevezme tovar, vystavím iba dobropis k vystavenej faktúry a s interným dokladom uhradím obidva faktúry?
Tweety
22.07.19,18:40
K už vystavenej faktúre dobropis a vysporiadaš prípadnú úhradu.
merita
23.07.19,07:18
ale zákazník neuhradil faktúru, môže sa vystavit aj storno faktúra, som neplatca dph alebo iba dobropis? Pri dobropise úhrady ako spravím, aby mi neostali na konci roka neuhradené faktúry?
Kristina27
23.07.19,08:58
urobíš dohodu o vzájomnom započítaní pohľadávok a záväzkov resp. oznámenie o jednostrannom zápočte pohľadávok
merita
23.07.19,12:43
ale zákazník nie je odberatel, ale súkromná osoba, ktorý neprebral zásielku odoslanú cez e-shop a nemá ani faktúru a neberie ani telefon, V tom prípade ako urobím dohodu o vzájomnom zápočte?
Kristina27
23.07.19,12:59
tak cez ID urob zápočet (úhrady) vystavených faktúr
merita
23.07.19,13:18
a storno faktúra v akom prípade sa môže vystaviť?
Kristina27
23.07.19,13:57
pozri tu, hoci vy nie ste platitelia DPH, ale prečítaj si:
https://www.porada.sk/t219866-datumy-na-storno-fakture-a-dobropise.html
https://www.porada.sk/t201471-storno-faktura.html
ak FA nebola zaplatená, tak urobíš storno, je to o to jednoduchšie, že nie ste platitelia DPH
kn-alka
23.07.19,14:43
merita: buď urobíš storno faktúry, alebo dobropis a JEDNOSTRANNÉ započítanie pohľadávok... tam nepotrebuješ ani podpis druhej strany