viking001
23.07.19,05:23
Zdravím,
s akým najmenším predstihom treba dať dohodárovi vedieť že sa s ním rozväzuje dohoda? Povedzme že k 31.7. sa má ukončiť dohoda, kedy je nutné najneskôr mu to oznámiť? V podstate ide o to, že má písané smenu ešte 29.7. a je možné, že ak sa mu to oznámi skôr, nenastúpi na smenu.
avalik
23.07.19,06:23
chcete predcasne ukoncit dohodu? postup mate v § 228a ods. 3 ZP
Tweety
23.07.19,07:33
A pozrela si ZP?
§228a odst. 3
3Dohoda o pracovnej činnosti sa uzatvára na určitú dobu, najviac na 12 mesiacov. V dohode možno dohodnúť spôsob jej skončenia. Okamžité skončenie dohody možno dohodnúť len na prípady, v ktorých možno okamžite skončiť pracovný pomer. Ak spôsob skončenia nevyplýva priamo z uzatvorenej dohody, možno ju skončiť dohodou účastníkov k dohodnutému dňu a jednostranne len výpoveďou bez uvedenia dôvodu s 15-dennou výpovednou dobou, ktorá sa začína dňom, v ktorom sa písomná výpoveď doručila.