xeva
23.07.19,15:22
V dodatočnom daňovm priznaní uviedol daňovník nesprávne číslo účtu. Dańové priznanie bolo podané elektronicky. Po zistení chyby stornoval všeobecným podaním pôvodné dodatočné priznanie a odoslal priznanie so správnym číslom účtu. DÚ žiada zrušenie druhého v poradí podaného DDP /so správnym číslom účtu/ z dôvodu duplicity. V texte všeobecného podania bol dôvod zaslania druhého priznania vysvetlený. Aký je správny postup ?
kn-alka
23.07.19,15:49
zavolať správkyni a vysvetliť, ona určí správny postup
xeva
23.07.19,21:37
Ďakujem
mondes
23.07.19,23:56
Podľa mňa sa nemalo stornovať dodatočné DP, ale urobiť dodatočné DP na dodatočné. A vtedy by brali do úvahy to posledné.
xeva
24.07.19,11:26
Po dohode so správcom stornované prvé DDP s nesprávnym číslom účtu.