zuzumojko
24.07.19,08:56
Naša firma nazvime A (platca DPH) prostredníctvom inej firmy B (platca DPH) zabezpečila službu - opravu istého vozidla pre ministerstvo C. Pre ministerstvo vykonávame opravy, prehliadky vozidiel. V tuzemsku.

Na odovzdávacom protokole z firmy B je dátum odovzdania 06.06.2019.

Faktúru a doklady o vykonaní služby sme obdržali od firmy B teraz koncom júla.

S akým dátumom máme vystaviť faktúru prijímateľovi služby?

15 dní od ukončenia opravy t.j. 21.6.2019? Či môžem teraz?

Alebo som čítala na fin.správe, že pri obstaraní služby je deň poskytnutia služby dňom vyhotovenia fa pre príjemcu služby..t.j. 06.06.2019?

A dátum DVDP?

Som už dopletená čím viac sa v tom vŕtam. Prosím poraďte.

Vykonávateľ opravy nám fakturoval za službu s dátumom vyhotovenia faktúry 28.06.19 podľa plánovaného ukončenia služby a s dátumom daň.povinnosti 06.06.19.
Tweety
24.07.19,10:32
Dátumom dodania je pre vás dátum vyhotovenia faktúry, teda niektorý júlový deň po obdržaní faktúry od dodáv. služby .
zuzumojko
24.07.19,11:24
Ďakujem, môžem vedieť kde to nájdem v zákone?