xeva
24.07.19,11:31
Ako správne vyplniť nulový Výkaz preddavkov... do ZP Dôvera ? Zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke - riadky 2-8 a tabuľka Zoznam zamestnancov... Ďakujem za pomoc
Mila123
24.07.19,11:58
na RD (myslím poberanie rod. príspevku) sa odhlasuje zamestnanec, tak ako keby ukončil PPV, teda výkaz sa už neposiela
xeva
24.07.19,12:33
Poberanie rodičovského príspevku nie je to isté, čo rodičovská dovolenka. Na rodičovskej dovolenke je iba zamestnaná matka, ak jej skončí pracovný pomer je už iba poberateľkou rodičovského príspevku a toto obdobie sa už do doby poistenia pre účel dávky v nezamestnanosti nezapočítava. Nechcem pracovníčku dostať do situácie, že by po skončení RD, ak by som ju odhlásila /výpoveď nemôže zo strany zamestnávateľa dostať, nie sú k tomu splnené podmienky podľa ZP na jeho strane/ nemala nárok na dávku v nezamestnanosti /slobodná matka, prvé zamestnanie.
Mila123
24.07.19,12:44
Materská dovolenka a rodičovská dovolenka
§ 166

(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

(2) Na prehĺbenie starostlivosti o dieťa je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši tri roky veku. Ak ide o dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa vyžadujúci osobitnú starostlivosť, je zamestnávateľ povinný poskytnúť žene a mužovi, ktorí o to požiadajú, rodičovskú dovolenku až do dňa, v ktorom dieťa dovŕši šesť rokov veku. Táto dovolenka sa poskytuje v rozsahu, o aký rodič žiada, spravidla však najmenej na jeden mesiac.

(3) Žena a muž písomne oznámia zamestnávateľovi najmenej jeden mesiac vopred predpokladaný deň nástupu na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku, predpokladaný deň ich prerušenia, skončenia a zmeny týkajúce sa nástupu, prerušenia a skončenia materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky.

(4) Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť, že rodičovskú dovolenku podľa odseku 2 možno poskytnúť najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši päť rokov veku, a ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom vyžadujúcim osobitnú starostlivosť, najdlhšie do dňa, v ktorom dieťa dovŕši osem rokov veku, a to najviac v rozsahu, v ktorom sa táto dovolenka v období podľa odseku 2 nečerpala.
Mila123
24.07.19,12:45
kde som ti napísala, že ju máš odhlásiť zo SP?????????????
Mila123
24.07.19,12:48
XEVA - viem o čom píšem....
vrelo odporúčam na overenie
Telefón a e-mail:
Zákaznícka linka pre našich poistencov a platiteľov
Telefón: 0850 850 850 (volanie je spoplatnené podľa cenníka operátora) alebo +421 37 77 22 278 (pre volania zo zahraničia)
E-mail: info@dovera.sk
xeva
24.07.19,12:51
Je upozornenie právničky na situáciu, ktorú som opísala irelevantné ? má niekto skúsenosti so započítaním obdobia, kedy bol odhlásený ako píše vo svojom komentári Mila123 ? na možnosť takéhoto odhlásenia "ako keby ukončil PPV" ma upozornila aj poisťovňa, nevedela mi však pracovníčka vysvetliť, ako to bude so započítaním obdobia bez pracovného pomeru.
xeva
24.07.19,12:54
Nepísala som o SP - tam je situácia jasná, aj s výkazom. Pri skončení MD sme zmenu , nástup na RD nahlásili v pobočke poisťovne.
Mila123
24.07.19,13:27
xeva
24.07.19,13:30
Mila123 - kontaktovala som znova Dôveru a zistila som, že zamestnankyňa bola riadne odhlásená po skončení MD, len pracovníčka, ktorá nás kontaktovala ohľadne doplnenia chýbajúcich výkazov danú skutočnosť "prehliadla". Ďakujem za reakcie.