hanah.
25.07.19,08:16
Dobrý deň, riaditeľovi školy skončilo funkčné obdobie 30.06. a so zriaďovateľom má dohodu o skončení PP k 31.08., tak bude preradený na pozíciu učiteľa a škola mu vystaví nový platový dekrét od 01.07.? K 31.08. mu bude vyplatené odchodné vo výške funkčných platov ako učiteľ (odchádza do dôchodku)? Od 1.7. poveril zriaďovateľ zástupcu riaditeľa dočasným riadením školy a môže si zároveň vymenovať svojho zástupcu počas obdobia, kedy on bude poverený vedením školy?