57olinka
25.07.19,14:15
Kto rozhoduje o tom, koľko času má pedagóg stráviť priamo na pracovisku a koľko mu môže byť zadaná práca na doma a aké sú podmienky takéhoto rozdelenia?
ivka70
25.07.19,18:34
Je to mozne, podmienky musi definovat interny predpis, zodpoveda zan riaditel skoly.
Terezia13
25.07.19,20:30
áno je za presne stanovaných podmienok:
Odpoveď:

Týždenný pracovný čas pedagogického zamestnanca tvorí čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť, a čas, v ktorom pedagogický zamestnanec vykonáva ostatné činnosti súvisiace s jeho priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou. Riaditeľ môže povoliť pedagogickému zamestnancovi vykonávanie ostatných činností súvisiacich s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska za podmienok ustanovených v pracovnom poriadku školy alebo školského zariadenia.

Z uvedeného ustanovenia zákona (§ 3 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch) vyplýva, že o tom, či pedagogickí zamestnanci školy budú môcť vykonávať ostatné činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou činnosťou a ďalším vzdelávaním aj mimo pracoviska, rozhoduje riaditeľ školy, ktorý rozhoduje aj o rozsahu, v ktorom budú tieto činnosti vykonávať mimo pracoviska.
podrobnejšie tu
https://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/pracovny-cas-ucitela-10-2017.htm