Gabhus
26.07.19,05:11
Prosím o vysvetlenie: s.r.o., platca DPH, platí kvartálne. Ak za posledných 12 mesiacov presiahne obrat 100.000 eur prechádza na mesačné platby? Treba sa registrovať ako mesačný - nie kvartálny platca? Ďakujem
veronikasad
26.07.19,05:56
Pozri par.77 Zakona o DPH (neviem z tabletu pridať odkaz)
veronikasad
26.07.19,05:57
Kedy firma prekrocila obrat 100 000€?
Tweety
26.07.19,09:32
§ 77
Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.
(2) Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako 12 kalendárnych mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stal platiteľom, a za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nedosiahol obrat 100 000 eur.
(3) Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný oznámiť túto zmenu daňovému úradu do 25 dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom sa splnili podmienky podľa odseku 2. Zmena zdaňovacieho obdobia na kalendárny štvrťrok môže nastať len k prvému dňu kalendárneho štvrťroka nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ splnil podmienky podľa odseku 2. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia platiteľ prestane plniť podmienky podľa odseku 2, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom podmienky prestal plniť.
Gabhus
26.07.19,11:48
Zatiaľ nie, ja len chcem byť pripravená
Gabhus
27.07.19,05:01
Nuž ľudkovia, asi je zle. Prepočítali sme všetko ešte raz a 100000 presiahli za I. kvartál 2019. Za II. kvartál bolo podané priznanie za štvrťrok - mali byť podané mesačné. Čo včil? Bude pokuta? Oooooch.
veronikasad
27.07.19,12:22
Sleduje sa 12 predch.mesiacov, nie kvartal. V ktorom mesiaci bol ten obrat presiahnuty?
Gabhus
27.07.19,12:44
V marci - ku 31. 3.
Gabhus
12.08.19,04:56
Zle som napísala - bolo to za I. Q, ale 2018. Čo s tým? Ja som myslela, že:
- podať dodatočné DP a KV za jednotlivé mesiace
- požiadať (všeobecným podaním) o zrušenie štvrťročných priznaní a DP
- požiadať rovnakým spôsobom o započítanie štvrťročných platieb na mesačné platby
Penále by nebolo nejaké dramatické, lebo štvrťročné DPH bolo platené v termínoch.

Konateľ však navrhuje nechať tak, podať DP mesačné až teraz za júl, že veď možno na to neprídu a nechajú tak, že keď doteraz boli ticho. Lenže ja si myslím, že ak teraz dáme mesačné, tak že to bude nápadné. Či?

No toto mi bolo treba na staré kolená - čo už.... Vďaka za názor i radu
Jarka 1
12.08.19,07:06
Gabhus, našla som tento postup:

https://podpora.financnasprava.sk/827117-Oneskoren%C3%A1-zmena-zda%C5%88ovacieho-obdobia--z-kvart%C3%A1lneho-na-mesa%C4%8Dn%C3%A9

Musela by si takto riešiť všetko od apríla 2018, ak dobre počítam, tak presne 3 kvartálne obdobia 2018 a 2 kvartálne obdobia 2019. No veru dosť roboty.

Ak konateľ navrhuje nechať tak, podala by som až teraz za júl 2019 mesačné DPH a KV. Zodpovednosť za rozhodnutie je na konateľovi, tak by som sa nejako silno proti tomu nebránila ;) .
veronikasad
12.08.19,07:09
Aky obrat ste mali za posledných 12 mesiacov? 08/2018-07/2019?
Gabhus
12.08.19,12:06
Dievča moje, veľa - za toto obdobie 229.000 a pár centov
Gabhus
27.09.19,14:50
Tak dámy, urobila som ako som myslela, radšej to dať dokopy akoby na to prišiel niekto iný ktovie kedy. Podali sme všetky DP aj KV, daňová úradníčka bola super, namiesto pokuty cca 500 eur dali len 100,00, takže fajn. Len teraz čakáme na penále - aj keď DPH bola zaplatená bez omeškania, ale ako kvartálna, nie mesačná, takže čosi tam bude. Nevie niekto - majú daňovníci na vyrubenie penále nejakú lehotu? Študovala som to, ale akosik nepochopila.....
marjankaj
27.09.19,15:08
Ak ti niečo pošlú, tak tam uvedú aj príslušné paragrafy.
Gabhus
28.09.19,04:34
Ďakujem