edúlik
29.07.19,09:40
Dobrý deň, máme otvorenú prevádzku Očná optika ... aké dokumenty by sme mali mať na prevádzke, ktoré kontroluje napr. finančná správa resp. daňový úrad, inšpektorát práce a pod. Momentálne máme vypracovaný reklamačný poriadok, kniha želaní a sťažností, kniha k pokladni, Výpis z OR, dokumenty zo Živnostenského úradu, knihu dochádzky, pracovné zmluvy a dohody. Ďakujem.
jslancik
29.07.19,11:10
otázka je veľmi podobná tej, ktorá bola nedávno položená - či niekde existuje presný a kompletný zoznam, čo musí spraviť novozaložená firma.

a dovolím si povedať, že už teraz máte na prevádzke viac dokumentov ako 90% iných prevádzok.