Emik27
29.07.19,10:10
Dobrý deň,
prosím o radu.. Práve som sa dozvedela, že náš zamestnanec, ktorý bol dlhšie na PN, zomrel.. Aké povinnosti vznikajú zamestnávateľovi? Odhlásiť zo sociálky aj zo zdravotnej poisťovne ukončenie PP ku dňu úmrtia?

Ďakujem za každú skúsenosť!
ivka70
29.07.19,10:12
Preplatit nevycerpanu dovolenku v poslednej = tohtomesacnej vyplate - poslat manzelke (detom, rodicom), ak s nim zili v spolocnej domacnosti.
Ukoncit PP ku dnu umrtia, odhlasit z poistovni.
Nachystat podklady pre rodinu k danovemu priznaniu (musia ho podat do 3 mesiacov od umrtia za zosnuleho).
Emik27
29.07.19,11:07
Veľmi pekne ĎAKUJEM! A výplatu mu mám poslať na účet, na ktorý sme mu doteraz posielali, však?
Katy a R
29.07.19,11:20
ja by som neposlala na jeho účet .. spoj sa s manželkou?
loco
29.07.19,11:31
samozrejme, manželke by peniaze v takej chvíli pomohli, ale mali by ísť cez dedičské konanie
kn-alka
29.07.19,11:34
nemáš pravdu loco, posledná výplata nejde cez dedičské konanie ale rovno manželke (deťom...atď)

§35 ZP
Smrť zamestnanca
(1) Ak osobitný predpis neustanovuje inak, peňažné nároky zamestnanca jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho priemerného mesačného zárobku prechádzajú mzdové nároky z pracovného pomeru postupne priamo na jeho manžela, deti a rodičov, ak s ním žili v čase smrti v domácnosti. Predmetom dedičstva sa stávajú, ak týchto osôb niet.
Mila123
29.07.19,11:52
§ 49, ods. 3 575/2003 Z.z.
(4) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie za príslušnú časť roka je povinný podať dedič. Ak je dedičov viac, podáva daňové priznanie ten, ktorému to vyplynie z dohody dedičov. Ak sa nedohodnú, ktorý z nich priznanie podá, určí ho správca dane. Ak je dedičom Slovenská republika, daňové priznanie sa nepodáva. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov po smrti daňovníka, pričom správca dane môže túto lehotu na žiadosť dediča predĺžiť, ak žiadosť dedič podá najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania podľa tohto odseku. V rovnakej lehote podáva daňové priznanie za zomrelého daňovníka osoba podľa osobitného predpisu.122aa) Ak bol tento daňovník zároveň zamestnávateľom, ktorý je platiteľom dane, rovnaký postup sa použije aj na podanie hlásenia a prehľadu.
Emik27
29.07.19,13:57
Ďakujem! Manželku ani deti nemá, tak rodičom..
Emik27
27.08.19,08:27
Dobrý deň.. Prosím Vás, neviete mi poradiť, či mám v tomto prípade posielať aj ELDP? Predpokladám, že áno...
ivka70
27.08.19,08:43
urcite, ved PP skoncil (umrtim zamestnanca)
Emik27
02.09.19,14:42
Teraz mi prišlo ukončenie PN.. Prosím Vás, do zdravotnej poisťovne nahlásim 1O K tiež dňom úmrtia?