anjelik1112
31.07.19,13:50
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na vystavenie faktúry - refakturovanie ubytovania a stravy do Poľska.

Slovenská spoločnosť platca DPH zabezpečila na SK ubytovanie so stravou svojmu subdodávateľovi stavebných prác z POĽSKA / Poľským pracovníkom / tiež platca DPH. Hotel (SK) vystavil doklad z registračnej pokladne (ubytovanie + DPH a strava + DPH). Mám tieto služby refakturovať s DPH alebo bez DPH ?