zuska1
01.08.19,09:43
Dobrý deň, prosím Vás aké kódy zdrojov používate v roku 2019 pri získaných národných projektov z UPSVaR, kde je financovanie z ESF 85% : ŠR 15%. Rozpočtovú klasifikáciu používame 312001. Sme rozpočtová organizácie pod mestom. Ďakujem.