Agacs
01.08.19,16:36
Naša firma vykonáva stavebné práce, ktoré podliehajú k preneseniu daňovej povinnosti. Fakturuje aj dopravu stavebných strojov. Doprava má byť fakturovaná s DPH?
mondes
02.08.19,07:27
Všetko to spadá pod stavebné práce s prenesením DP.
Agacs
02.08.19,09:05
Ďakujem pekne