Vaclav PAUL
03.08.19,00:32
Mám otázku, ak chce byt človek hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni, tj. Blazninci. Musí byt na to súhlas samotnej osoby, alebo blízkej osoby a to len ak môže prísť ohrozeniu zdravia pacienta, alebo iných osôb. Môže blízka osoba, alebo pacient podpísať reverz? Musí ho blaznince prijať?
Ako je to napr. Pri deťoch z detských domovov? Ak deti majú rodičov a sú v detských domovoch a ak deti nemajú rodičov a sú v detských domovoch. Kto môže súhlasiť na hospitalizáciu.
Dakujem pekne.
Martin Biskupič
14.08.19,12:00
Vaša otázka má dve roviny:

1. kedy možno umiestniť osobu na psychiatriu bez jej súhlasu alebo súhlasu jej zástupcu - súhlas sa nevyžaduje pri osobe, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu (§6 ods. 9 zákona 576/2004 Z. z.)

2. ak nie sú splnené podmienky umiestnenia bez súhlasu podľa § 6 ods. 9 zákona č. 576/2004 Z. z., vtedy sa vyžaduje súhlas.

(6) Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo
b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

(7) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

Ak sú deti v domovoch, súd vždy okrem iného upravuje aj to, kto bude zastupovať maloletého.
Mila123
14.08.19,12:14
prosím nepíš o blázinci, maj úctu ku chorým, personálu, k životu
marjankaj
14.08.19,12:20
Ak chce byť človek hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni, tak tam pravdepodobne aj patrí. Výnimky sú ak by sa tým chcel vyhnúť base, manželstvu a podobným inštitúciám.
Mila123
14.08.19,12:28
vyhnutie sa manželstvu je dobré.......
marjankaj
14.08.19,12:32
No lepšie je dobre sa obesit ako sa zle oženiť.:---
Mila123
14.08.19,13:09
osobná skúsenosť?
marjankaj
14.08.19,14:41
to ešte musím vyskúšať. Ale výsledok už asi nenapíšem.
buchač
14.08.19,14:51
...ešte sa môžeš aj zle obesiť...už aj také bolo. ;)
marjankaj
14.08.19,14:56
no veď práve preto som to neskúšal.
marjankaj
14.08.19,18:25
Juraj ale možnosť "dobre sa oženiť" si vôbec neuvažoval? To je zrejme fantazmagória.
Tweety
14.08.19,18:28
Ešte je aj možnosť dobre sa oženiť a potom aj dobre obesiť.
buchač
14.08.19,18:33
marjankaj (Dnes 20:25) Juraj ale možnosť "dobre sa oženiť" si vôbec neuvažoval? To je zrejme fantazmagória.

Hm...taká solídna fantazmagória nie je na škodu. Lenže je tu riziko, že sa z teórie fantasy dostaneš do reality magorov.
To máš jak s teóriou relativity.
Kopnem niekomu do riti, budeme mať obaja topánku v riti...akurát ja budem na tom relatívne lepšie.
marjankaj
14.08.19,18:44
no ty budeš mať osranú topánku a on sa možno aj odbaví :D
marjankaj
14.08.19,18:48
Tweety (Dnes 20:28) Ešte je aj možnosť dobre sa oženiť a potom aj dobre obesiť. ------- majka nad touto možnosťou práve uvažujem. :eek: Ale tebe sa asi oženiť nepodarí. :--- Aj keď v dnešnej dobe k tomu spejeme. Uvidíme ako dopadnú voľby.:eek:
buchač
14.08.19,18:48
...áááá kuwa...balím pyžamo a kartáčik.
Zajtra sa hlásim na psychiatrii. ;)
marjankaj
14.08.19,18:54
Aj to je riešenie. Odtiaľ sa ešte možno vrátiť.:---
sito
14.08.19,19:00
Mila123 (Dnes 15:09) osobná skúsenosť?

:eek: Ešte píše. Tak je na tom dobre. Alebo ako píše Juraj, buchač (Dnes 16:51) ...ešte sa môžeš aj zle obesiť...už aj také bolo. :D:D:D