Príroda
05.08.19,09:53
Absolventka vysokej školy - špeciálna pedagogika má prax v materskej škole 4 roky s adaptačným vzdelávaním pred ukončením II. stupňa VŠ. Ako sa môže po novom zaradiť na funkciu špeciálny pedagóg v základnej škole? Možno na túto funkciu uznať adaptačné vzdelávanie v mš? Je správne zaradenie do 7. platovej triedy a 2. pracovnej triedy? Aký je rozdiel- špeciálny pedagóg a školský špeciálny pedagóg.? V základnej škole má byť uvedená funkcia školský špeciálny pedagóg alebo len špeciálny pedagóg? Budem vďačná za každú radu.