Beholdrian
05.08.19,12:58
Môžem byť na OČR po narodení dieťaťa aj keď je partnerka s týmto dieťaťom na materskej dovolenke.
veronikasad
05.08.19,13:15
dieťa je choré ?
veronikasad
05.08.19,13:16
či sa pýtaš na platené ošetrovné po návrate manželky z pôrodnice ?
ivka70
05.08.19,14:17
Mozes, ak matka dietata, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať

https://www.socpoist.sk/osetrovne/1294s

Podmienky nároku
Zamestnanec

potreba osobného a celodenného ošetrovania chorého dieťa, chorého manžela, chorej manželky, chorého rodiča alebo chorého rodiča manžela (manželky), ktorých zdravotný stav si podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou osobou alebo

potreba osobnej a celodennej starostlivosti o zdravé dieťa do desiatich rokov veku, ak

-dieťaťu bolo nariadené karanténne opatrenie
-predškolské zariadenie alebo zariadenie sociálnych služieb, v ktorých sa dieťaťu poskytuje starostlivosť, alebo škola, ktorú dieťa navštevuje, boli rozhodnutím príslušných orgánov uzavreté alebo v nich bolo nariadené karanténne opatrenie alebo
-fyzická osoba, ktorá sa o dieťa stará, ochorela, bolo jej nariadené karanténne opatrenie alebo bola prijatá do ústavnej starostlivosti zdravotníckeho zariadenia, a preto sa nemôže o dieťa starať