Gabriela 19
05.08.19,17:10
Ako správne vyplniť tlačivo oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane
vyberanej zrážkou na základe licenčnej zmluvy
Vypisujú sa len suhrné údaje o odvedení dane, r. 01, alebo aj samostatná
strana, kde sa uvedú aj údaje o FO, myslím že samostatná strana sa vypisuje len keď ide o zahraničné osoby
EMINEO PARTNERS
09.08.19,13:48
Vypĺňajú sa aj udaje o FO, pretože ak daňový subjekt vyplatil za mesiac honoráre viac FO, treba to tam rozpísať, komu koľko (resp. ked vypíšem sumy, tak odo mňa chce aj údaje o FO).