jales
06.08.19,09:05
5 zamestnancov bolo spolu na dovolenke v kúpeľoch. Doniesli mi ako doklad na preplatenie faktúru (ubytovanie a liečba) na 405 €, ale doklad z pokladne o úhrade je na vyššiu sumu - sú tam prirátané aj vstupy do sauny, prenájom lehátka... Na doklade o úhrade je aj meno zamestnanca, ale nie je tam uvedený počet dní. Ktorý doklad mám uznať, len to čo je na faktúre, či to čo je na doklade o úhrade. Zároveň jedna z pracovníčok stratila doklad o úhrade a vydali jej opis dokladu - je však bez jej mena a nemá žiadnu pečiatku ani podpis. Môžem to uznať?