Marika2019
06.08.19,08:16
Dobrý deň. Začínam pracovať s majetkom, tak prosím o radu, nemám v tom ešte jasno. Sme v prenajatých priestoroch, zhodnotili sme ich technicky. Súhlas majiteľa je. O 5 rokov končí zmluva a kto vie, čo bude ďalej. No a ja neviem naisto ako toto zhodnotenie zaradiť. Daňovo zaradím na 40rokov. Ale účtovne neviem, či na 20 rokov podľa našej internej smernice, alebo už len na tých 5 rokov, ktoré chýbajú do konca nájmu. Ďakujem Vám za odpoveď.
EMINEO PARTNERS
09.08.19,13:45
Daňové odpisy - počet rokov podla zaradenia do účtovnej skupiny.
Účtovné odpisy - doba nájmu podľa zmluvy
Marika2019
09.08.19,20:59
Ďakujem. Aj som to tak dala, sú to stavebné úpravy. Daňové 40r. a účtovné 5 rokov.Ale potom, ako sa zaradí prípadné ďalšie technické zhodnotenie? Asi to prichádza do úvahy a zmluva sa predĺži. Daňovo to ešte nebude odpísané, ale účtovne áno. Potom by sa prípadné ďalšie zhodnotenie zaradilo ako samostatná položka do majetku? Alebo by sa zvyšovala nadobúdacia cena už tejto existujúcej položky? Zaujímalo by ma to, aj keď neviem, čo bude o päť rokov. Či tam ešte budem vôbec robiť.